ร่วมประชุม สภาครุจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมประชุมสภาครูจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมมอบบันทึกประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แก่แกนนำสภาครูระดับอำเภอของจังหวัด  โดยนายองค์กร อมรสิรินันท์
สมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนรับมอบ  ณ ห้องประชุม สวนอาหารอิงนภารีสอร์ท
S__16130064 172053 S__16130052 S__16130053