ร่วมประชุมใหญ่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ เมือง ๔

»»เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เข้าประชุมใหญ๋่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๐ กับเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๔ เมือง ๔
เพื่อแจ้งแนวทางดำเนินงานและไขข้อข้องใจในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ให้แก่สมาชิกผู้ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง  อุบลราชธานี
S__136830987 124188 124219 S__136830984 S__136830985