ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร

นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
และออกนำเสนอการบริการเหนือความคาดหมายของสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมกันนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากท่าน อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ ฮอล์ ชั้น2 โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์
45688669_928033880711848_5422657830542901248_n 45698919_928033884045181_1862640630950264832_n 45668758_928033887378514_8973034980334632960_n 45862190_928033890711847_4362823836496822272_n 45676982_928033954045174_994435712440860672_n