ร่วมประชุมกับข้าราชการบำนาญ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10.2561 เวลา 09.30 ณห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชIMG_6611 S__7192587 S__7192590 S__7200779 S__7200780