ร่วมบุญกฐิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

»»»เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานบุญกฐิน ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2 1 3 4