ร่วมทำบุญตักบาตร

วันที่  3  มกราคม  2563  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
331908 331910 331913 331915