ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  นางประคอง สุธาวัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
รับผอสพปอบ5 S__11870220