ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.อบ.2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมต้อนรับนายวิชัย แสงศรี  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2  
S__11280418 S__11280419