ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ ๑๕ ปี ณ บริเวณลานพระพฤหัสบดี
และพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา
S__29294623 S__29294624 S__29294625 S__29294626 S__29294627 S__29294628