ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพและทอดผ้าบังสุกุล

พระราชทานเพลิงศพ 20 กพ62