ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»» เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ราย นายเสวมาตยา คณากรณ์  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่  สังกัด สพป.อบ.เขต 1  ณ วัดบ้านหนองจาน ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__8241160 14 16 17