ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจรัส ภูมิภาค
ณ เมรุวัดบ้านหนองแฝก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 21 ธันวาคม 2560
1 2