ร่วมงานฌาปณกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ไปร่วมงานฌาปณกิจศพ นายอุทัย นามบุตร สมาชิก ช.พ.ค. สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1
ณ อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
128946 128947