ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 และร่วมถวายอาหาร ปัจจัยไทยธรรม
เวลา 06.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
5 1 2 3 4