ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล

»»นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สกสค.จังหวัด ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน ๙ ต้น
ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ๕ ต้น , ต้นกันเกรา ๒ ต้น , ต้นทองกวาว ๒ ต้น
ที่บริเวณสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
IMG_4027 IMG_4031 IMG_4033 IMG_4034 IMG_4039 IMG_4049 IMG_4046 IMG_4044