มอบเงินค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  รายนายบุญเพ็ง สุภาการข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต 1 พร้อมวางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ  ณ วัดแจ้ง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__7979013 S__7979011 S__7979014 S__7979015