มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนางพุทธวัน แดนดี
ข้าราชการบำนาญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
เลขประจำตัว ๒๕๒๗๐๙จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยมอบให้ น.ส.สุวภรณ์ แดนดี  ซึ่งเป็นเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

มอบ คจก.ศพ&วางหรีด_180724_0026