มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  วางหรีดเคารพศพ นายเพียร ศรีสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ค.ที่เสียชีวิต 
ณ ศาลาวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
S__2179124 S__2179122 S__2179125