มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธนี  มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายเจริญ จำปารัตน์ ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต 4  ณ วัดแสนสำราญ จำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
S__11075603 S__11075604 S__11075602 มอบหรีดเคารพศพ นายเจริญ วัดแสนสำราญ