มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

»» เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้า สกสค.อุบลราชธานี
มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ราย นางวรรณพร ศรีโสพันธ์  ข้าราชการครู โรงเรียนจานตะโนน  สังกัดสพป.อบ.เขต 1
ณ  วัดป่าแสนอุดม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. 4