มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»» เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางประยงค์ มณีภาค  สังกัดข้าราชการบำนาญ  ณ วัดแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1 2