มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»» เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว  มนัส   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบพวงหรีดเคารพสมาชิกสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประเสริฐ  แสงสว่าง  เลขประจำตัว  ๒๒๘๕๗๖
สังกัดข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.1

ณ  วัดเลียบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
IMG_4838 IMG_4834