มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

วันที่ 9 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561 
จำนวน 5,000 บาท  ให้แก่ นางสาวบุษบามินตรา ธูปน้ำคำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบทุนครับ_190109_0002 มอบทุนครับ_190109_0003