มอบทุนการศึกษา ปี 2558

นายสุวรรณ บุญจูง ผอ.สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีบุณยเกตุ ปีการศึกษา 2558
ให้แก่ น.ส.ศรีสุดา ศรีสุราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  ในวันที่ 20 มกราคม 2559 
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

12193597_461427524039155_6772517636067515418_n