มอบค่าจัดการศพ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนายสุนัย ศรีธัญรัตน์  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๘๓๓๙๖  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๒
โดยมอบให้ นางจิตรลดา ศรีธัญรัตน์  ซึ่งเป็นคู่สมรสและผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5447695