มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายหนูสิน ธาดาวงษา  เลขประจำตัว ๔๖๕๙๕๔  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางอำพร ธาดาวงษา
ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__6225948