มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายจิระพันธ์ ดวงแก้ว เลขประจำตัว 403178
โดยมอบให้นางบุญจิรา มงคลนำ เกี่ยวข้องเป็นมารดา
1