มอบค่าจัดการศพ ช.พ..ค – ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. รายนางจินตนา มาลีรัตน์  ค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท  ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.เขต 4  โดยมี นายประกอบ มาลีรัตน์ คู่สมรส เป็นตัวแทนผู้รับมอบ
S__8675344 S__8675345