มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»»เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุดใจ ทองอ่อน เลขประจำตัว ๒๔๓๘๓๐ อดีตผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑๓
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางรำไพ ทองอ่อน  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
และในเวลาต่อมานายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุดใจ ทองอ่อน
ณ  ศาลาการเปรียญวัดสุปัฎวนาราม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25610505_180505_0004 25610505_180505_0001