มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

»»»  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รายนายสุบิน บุญประสพ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  พร้อมวางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ  ณ บ้านเลขที่ ๑๖/๕  ตำพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
S__9142280S__9142281 S__9142279