มอบค่าจัดการศพและวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายน.ส.วิไล แก้วลา  ข้าราชการครู โรงเรียนนารีนุกูล  สังกัด สพม.๒๙
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยมอบให้ นายแสง แก้วลา  ซึ่งเป็นบิดาและเป็นผู้จัดการศพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
วางหรีดเคารพ  ณ วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
S__5169166 S__5169163 S__5169162