มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

»»เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางบังอร ผุยพรหม เลขประจำตัว 111691
โดยมอบให้นายอรุณ ผุยพ