มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสมัคร สิมพันธ์ เลขประจำตัว 338546 อายุ 65 ปี
โดยมอบให้นางแวง สิมพันธ์ ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
S__8699907