มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

มอบค่าจัดการศพ ประมูลพงษ์