มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  นางสมใจ บุญเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  เป็นตัวแทนมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายเริ่ม หงษ์ทอง  สังกัด ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ. เขต 1  จำนวน 100,000 บาท  และมอบค่าศาสนพิธี(ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ) จำนวน 3,000 บาท
โดยมอบให้ นางนงคราญ หงษ์ทอง ซึ่งเป็น คู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__31539267