มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และ ค่าศาสนพิธี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ราย นายเสวมาตยา คณากรณ์  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งขุ่นใหญ่  สังกัด สพป.อบ. เขต 1  ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
โดยมอบให้  นางลัคนา คณากรณ์  ซึ่งเป็น คู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  และค่าศาสนพิธี(ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ) จำนวน 3,000 บาท
ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__31457345 S__31457347S__31457351