มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 9 มกราคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการสพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายธวัชชัย เผ่าภูรี  ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.อบ.เขต 2  จำนวน 200,000 บาท
โดยมอบให้ นางพิไลวรรณ วงค์หลัง  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__8126483