มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการสพสมาชิก ช.พ.ค. ราย ว่าที่ ร.ต.อาสา ไชยสุวรรณ  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านคำบอน  สังกัด สพป.อบ.เขต 5  จำนวน 200,000 บาท
โดยมอบให้ นางดารา ไชยสุวรรณ  ซึ่งเป็นมารดาและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__8011801