มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายโพธิ์ทอง ศรีคงสุข ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านคำสมิง สังกัด สพป.อบ. เขต 2
จำนวน 200,000 บาท  โดยมอบให้ นางสุพิน ศรีคงสุข ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
S__7413775