มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายกิตติชัย สุวรรณกูฏ  เลขประจำตัว 362409  จำนวน 100,000 บาท  โดยมอบให้ นางพรทิพย์ สุวรรณกูฏ
ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__7176194