มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายพงษ์เทพ วุฒิพรหม  เลขประจำตัว 182316  จำนวน 200,000 บาท  โดยมอบให้ น.ส.หนึ่งฤทัย วุฒิพรหม
ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__7168013