มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รายนายสังคม ฤทธิทิศ  สังกัดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยมอบให้ นางเปรมจิตร ฤทธิทิศ  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__6529056 S__6529057