มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเฉลีย มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
มอบค่าจัดการศพสมาชิก รายนายอาวุธ ไชยกุล  เลขประจำตัว ๕๗๗๘๒๙  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สังกัดบำนาญ สพป.อบ.๑
โดยมอบให้ นายอุดมลาภ ไชยกุล  ซึ่งเป็นบุตรและผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__6529054 S__6529053