มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางกองมี สัณฑมาศ  เลขประจำตัว ๓๐๖๓๘  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางมารศรี บุญรินทร์
ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__6225950