มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
ราย พ.ต.ท.ดี สมพร  เลขประจำตัว ๘๘๐๕๘  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นางอมรา สมพร
ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5521436