มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายน.ส.ศิรินนภา บัวแย้ม  เลขประจำตัว ๖๘๐๒๘๐  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมอบให้ นายชัชวาล สีสาลี
ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5521432