มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนายเพียร  ศุภดล  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๓๔๒๐๐๗  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๔
โดยมอบให้ นางนาง ศุภดล  ซึ่งเป็นคู่สมรสและเป็นผู้จัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5521417 S__5521418