มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนายปราโมทย์  รูปคม  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๙๔๘๖๕๓  ข้าราชการครู โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมอบให้ นางจิรพรรณ ตั้งสืบพงษ์  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__28942347