มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนางจิตรา รัตนกาสาว์  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๙๑๙๑๘  ข้าราชการบำนาญ สพป.อบ.๑
โดยมอบให้ นางจิรพรรณ ตั้งสืบพงษ์  ซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__28942346 S__28942345