มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายเฉลียว มนัส  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
รายนายพุฒ จตุราเพศ  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เลขประจำตัว ๗๓๖๘๐๘  ครู โรงเรียนสมเด็จ
โดยมอบให้ นางสมคิด จตุราเพศ  ซึ่งเป็นคู่สมรสและผู้จัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
S__5447693